tordyveln.se © 2010                    

Välkommen!

Välkommen till Tordyvelns samfällighet i Täby

 

Tordyvlens samfällighet är en förening de som bor i kedjehusområdet på Rösvägen och Bäckvägen i Skarpäng, Täby.


Med anledning av den rådande situationen kring COVID-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet. Det preliminära nya datumet är söndagen den 30 augusti kl 10.00 i Stora lekparken. Situationen utvärderas kontinuerligt och datumet kan behöva ändras på nytt. Vidare information kommer närmare mötet. Städning bör ske enligt fjolårets schema tills vidare.


Föreningens årsrapport kommer att finnas tillgänglig på tordyveln.se inom kort.


Styrelsen vill påpeka att föreningens kassör och revisorer är på utgående, och nya förmågor behöver därmed frambringas. Styrelsen överväger att lägga ut revisionsarbetet på entreprenad om funktionen inte kan tillsättas inom föreningen.


Föreningens stegar (vid sandlådan på övre Bäckvägen) är numera fastlåsta. Styrelsen har skickat ut ett mejl med koden.


Frågor, funderingar, intresse kring föreningsarbetet etc – Börja med att ta en titt på tordyveln.se, eller kontakta Pelle Karlson (pelle.karlson@annas.se)

Nyheter

2021-01-04

Nu finns årsberättelse och protokoll från 2020 under "dokument".